U heeft als werkgever de verplichting om arbeidsongeschikte werknemers gedurende een periode van 2 jaar te re-integreren. Dit zijn voor een werkgever intensieve en kostbare trajecten. Daarbij kan het UWV binnen, en na deze 2 jaar van verplichte dossieropbouw en re-integratiepogingen, uw inspanningen als onvoldoende beoordelen. Het UWV verplicht u in dat geval nog een (3de) jaar loon door te betalen: de ‘loonsanctie’.

Integralis kan u helpen deze loonsanctie te voorkomen. U moet daarvoor de gebreken in het re-integratietraject herstellen. De gebreken kunnen te maken hebben met de acties die u heeft ondernomen om werknemers terug te laten keren naar werk, maar kunnen ook te maken hebben met gebreken in de opbouw van het dossier. Een combinatie van beiden komt ook (vaak) voor.
Bij Integralis nemen onze verzuim- en casemanagers al een groot deel van uw wettelijke verplichtingen gedurende de dossieropbouw uit handen. Daarnaast begeleiden we u bij de juiste verslaglegging.
Om de UWV-toets te doorstaan en loonsancties te voorkomen is het goed om te weten waar een succesvol re-integratietraject en de juiste dossieropbouw aan moeten voldoen.

• Is het re-integratieverslag compleet zodat het de toets van het UWV kan doorstaan?

• Hoe beoordeelt het UWV het resultaat van uw re-integratie-inspanningen? Wanneer is het resultaat bevredigend voor het UWV en wanneer niet?
• Is er voldoende actie ondernomen om de medewerker terug te laten keren naar zijn eigen of ander passend werk? Hebt u mogelijkheden besproken voor passend werk buiten uw onderneming? Ook hier kan Integralis, door haar brede netwerk, u van het juiste advies voorzien.
• Hoe kijkt het UWV naar de manier waarop de werkgever de re-integratie-inspanningen onderbouwt?

Problematische en langlopende dossiers vragen specialistisch casemanagement. Met de juiste kennis en ervaring worden vastgelopen dossiers weer in beweging gebracht. Integralis ondersteunt werkgevers bij het snel oplossen van de gebreken in het re-integratietraject die het UWV vaststelt, zodat de loonsanctie wordt stopgezet. Nadat alle gebreken zijn hersteld, wordt de loonsanctie niet automatisch opgeheven; u moet daartoe zelf een verzoek indienen bij het UWV. Hoe sneller dit wordt opgepakt, hoe groter het financiële voordeel!

Wilt u een loonsanctie repareren? Neem dan contact met ons op:

Bel 088-0990660
Mail info@integralis.nl