Iedere medewerker mag op eigen gelegenheid een afspraak maken met een deskundige van Integralis Arbo. Bijvoorbeeld omdat u klachten wilt bespreken die verband houden met het werk of de werkomstandigheden. Ook kan de medewerker bij Integralis Arbo terecht voor levensvragen, financiële problemen of andere privésituaties.

Vraag voor het preventief spreekuur naar de vertrouwenspersoon bij Integralis via 088-0990660.

De spreekuurgegevens zijn vertrouwelijk en eventuele bespreking met (de vertegenwoordiger van) de werkgever vindt uitsluitend plaats met uw toestemming.

Integralis Arbo werkt samen met een team van deskundige therapeuten en specialisten om u te adviseren en te helpen.

Het doel van ons preventief spreekuur is het voorkómen van lichamelijke en geestelijke klachten die het gevolg zijn van uw werk, de werkomstandigheden of uw privésituatie. Verbetering van ongewenste omstandigheden en hogere tevredenheid kunnen arbeidsongeschiktheid beperken. U voelt zich vaak snel(ler) beter.

Het motto van Integralis:

voorkomen is beter dan genezen!

 

Hoe kunt u Integralis Arbo bereiken?

Bel 088-0990660
Mail info@integralis.nl