Bij Integralis vindt u uitsluitend gedreven professionals afkomstig uit het bedrijfsleven, de publieke sector en de gezondheidzorg. Door deze uiteenlopende specialisaties hebben wij kennis en ervaring in huis op het gebied van werkomstandigheden, betrokkenheid, gezondheid en ontwikkeling binnen uw onderneming. Dit maakt Integralis uniek in zowel werkwijze als betrokkenheid. Wij kijken steeds naar uw onderneming en specifieke situatie en werken altijd vanuit het oogpunt van preventie. Benieuwd naar onze aanpak? Bel of mail ons voor meer informatie of een afspraak. U kunt ons bereiken via 088-0990660 of per mail info@integralis.nl.

In ons verzuimprotocol is opgenomen dat de werknemer, nadat deze zich heeft ziekgemeld bij de werkgever of leidinggevende, ook Integralis hierover moet informeren. Zo krijgen we meteen op de eerste dag van verzuim een helder beeld van de klachten. Op basis hiervan volgt zeer regelmatig een advies waarmee het herstelproces versneld wordt. Dit advies varieert van een bezoek aan een fysiotherapeut, psycholoog of andere specialist. Binnen ons netwerk kunnen medewerkers vanzelfsprekend snel terecht, met als resultaat dat uw medewerker eerder en gezonder (dus productiever) weer aan de slag gaat.
Onze verzuimcoördinatoren en casemanagers kunnen door deze werkwijze direct, adequaat en persoonlijk reageren. Ook de werkgever of leidinggevende wordt vanaf dag één op de hoogte gesteld van alle belangrijke informatie en ontwikkelingen.
Door dit actieve beleid, besparen de werkgevers op (duurdere) bedrijfsartsen. Vaak zijn werknemers nl. al hersteld voordat deze artsen in beeld komen. We hebben immers meerdere malen per week contact per mail of telefoon, en zo nodig voert Integralis een bezoek aan huis uit. Dit gebeurt ook op verzoek van de werkgever, bijvoorbeeld wanneer er bij de specifieke situatie bedenkingen zijn of wanneer het een werknemer betreft die erg vaak ziek is.

Afname van de motivatie en betrokkenheid van werknemers is vrijwel altijd als eerste te signaleren door verzuim. Dit kan te maken hebben met de werkomstandigheden binnen uw onderneming, maar ook externe factoren kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Actuele voorbeelden van externe factoren zijn:

• Langer moeten doorwerken; het uitzicht op de pensioengerechtigde leeftijd is steeds verder weg.

• Financiële problemen.

• Toenemende stress en zaken als pesten op de werkvloer.

• Problemen in de privésfeer zoals verlies, scheiding, drankgebruik, ouder worden en fysieke beperkingen.

• Klinische problematiek, bijvoorbeeld overspanning, burn-out, depressie en angst.

Kortom, zaken die de betrokkenheid en daarmee de productiviteit van uw werknemers sterk negatief kunnen beïnvloeden.

Werknemers moeten steeds langer doorwerken. Juist op hogere leeftijd krijgen mensen in meer of mindere mate te maken met fysieke en psychische problemen die kunnen leiden tot langdurige verzuimproblemen. Door nauwe samenwerking met onze gespecialiseerde therapeuten, en gebruik te maken van hun daarop afgestemde programma’s kunnen wij uw werknemers langer fit en gezond houden. Wij denken hierover graag met u mee en zorgen samen voor oplossingen die passen bij uw specifieke situatie. Hierdoor houden we de productiviteit op niveau, en wordt de tevredenheid onder uw medewerkers verhoogd. Ook met het oog op de in de wetgeving vastgelegde aansprakelijkheid van de werkgever, is dit van groot belang.

• Directe actie bij ziekte.

• Door onze aanpak bespaart u direct op kosten.

• Wanneer er Arbo-technische actie moet komen, staat Integralis voor krachtige interventies op zeer divers gebied; van psycholoog tot budgetcoach.

• Een persoonlijke benadering. Wij hebben echt oog en aandacht voor de medewerkers die dat nodig hebben. Wij werken altijd preventief en starten vanaf dag één met de juiste benadering zodat een zieke medewerker positief wordt gestimuleerd. Zo kunnen werkzaamheden snel weer worden opgepakt.

• Vreemde ogen dwingen en door het actieve re-integratiebeleid van Integralis blijft de werkgever / werknemer relatie neutraler.

• U doet waar u goed in bent, en wij ook! Door het inzetten van Integralis komt de strenge Wet op de Privacy en het delen van informatie niet in het geding. U voorkomt de (toenemende) discussie dat de privacy van de werknemer niet gewaarborgd is wanneer een werkgever zelf een bedrijfsarts inhuurt, wat in de praktijk verstrekkende gevolgen kan hebben.

• Als een werknemer langer dan 6 weken ziek is, beginnen voor u als werkgever de verplichtingen volgens de wet verbetering poortwachter. Een traject dat accuraat gevolgd moet worden om sancties te voorkomen. Met ons systeem bewaken wij deze processen. Hierdoor voorkomen we dat door het niet juist opvolgen van de procedures, de loonsancties door het UWV bij u als werkgever hoog oplopen.

• Ook met UWV technische dossierreparatie (UWV loonsanctie) kunnen wij u van dienst zijn.

• Alle bedrijven met personeel zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) uit te voeren. Bij meer dan 25 personeelsleden bent u verplicht deze RI&E door de arbodienst te laten toetsen. Integralis kan u ook hierbij van dienst zijn.

• Integralis biedt u op overzichtelijke wijze de juiste informatie over zaken die werknemers- en gevers aangaan. Ook op het gebied van de (half)jaarlijks veranderende wetgeving. Voor u als werkgever is het van groot belang dat u hiervan op de hoogte te bent en blijft. Wij informeren u via onze nieuwsbrief en de vernieuwde website. Werknemers kunnen op hier terecht voor informatie en lezen over gezondheidsvragen en -oplossingen!

Integralis ontwikkelt op verzoek voor ieder bedrijf een custom-made pakket. Het gaat tenslotte om uw belangen!

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Integralis en onze werkwijze? Neem dan contact met ons op. Wij stellen ons graag in een persoonlijk gesprek aan u voor! Dan inventariseren we geheel vrijblijvend wat we voor u en uw onderneming kunnen betekenen.

Bel 088-0990660
Mail info@integralis.nl