Op uw eerste ziektedag meldt u als werknemer zich ziek bij uw werkgever of leidinggevende én bij Integralis via 088-0990661.

Vervolgens neem onze Integralis verzuimcoördinator contact met u op. Samen met u inventariseert hij hoe wij u, indien nodig kunnen ondersteunen bij een snel en verantwoord herstel. Er staan een groot aantal gespecialiseerde partners voor u klaar, die u bij hierin kunnen begeleiden.

Maar Integralis doet graag meer voor u! Heeft u klachten waarvoor u zich (nog) niet ziek meldt, maar waarvan u wel hinder ondervindt? Neem ook dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee over mogelijke oplossingen. Meer informatie hierover vindt u bij preventie.

Klik op onderstaande link voor het verzuimprotocol:
Verzuimprotocol

Uw rechten bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer u een beslissing van Integralis of van de bedrijfsarts niet begrijpt of het er niet mee eens bent, vragen wij u om dat direct aan Integralis Arbo te laten weten. Dan proberen wij en uw werkgever de onduidelijkheid of het bezwaar weg te nemen. Komen we samen niet tot een oplossing van uw probleem, dan raden wij u aan om een ‘deskundigenoordeel’ aan te vragen bij het UWV. Het formulier ´Aanvraag deskundigenoordeel door werknemer´ is te vinden op http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/.

Ook de werkgever kan het dossier van een werknemer via een deskundigenoordeel laten toetsen aan de wet- en regelgeving. De werknemer wordt van een dergelijke toetsing altijd op de hoogte gesteld door de werkgever.

Bent u het niet eens met een beslissing van de bedrijfsarts? Dan kunt u een second opinion aanvragen bij het UWV.

Met inachtneming van hetgeen onder medisch beroepsgeheim valt, geeft Integralis Arbo relevante informatie door aan de werkgever. Dat kan alleen als u daar mondeling of schriftelijk toestemming voor geeft.

Slechts met uw uitdrukkelijke toestemming mogen medische gegevens worden uitgewisseld met uw werkgever.

Iedere medewerker mag op eigen gelegenheid een afspraak maken met een deskundige van Integralis Arbo. Bijvoorbeeld omdat u klachten wilt bespreken die verband houden met het werk of de werkomstandigheden. Ook kan de medewerker bij Integralis Arbo terecht voor levensvragen, financiële problemen of andere privésituaties.

Vraag voor het preventief spreekuur naar de vertrouwenspersoon bij Integralis via 088-0990661.

De spreekuurgegevens zijn vertrouwelijk en eventuele bespreking met (de vertegenwoordiger van) de werkgever vindt uitsluitend plaats met uw toestemming.
Integralis Arbo werkt samen met een team van deskundige therapeuten en specialisten om u te adviseren en te helpen.

Het doel van ons preventief spreekuur is het voorkómen van lichamelijke en geestelijke klachten die het gevolg zijn van uw werk, de werkomstandigheden of uw privésituatie. Verbetering van ongewenste omstandigheden en hogere tevredenheid kunnen arbeidsongeschiktheid beperken. U voelt zich vaak snel(ler) beter. Meer informatie over ons preventief spreekuur vindt u hier.

Het motto van Integralis:

voorkomen is beter dan genezen!

 

Hoe kunt u Integralis Arbo bereiken?

Bel 088-0990660
Mail verzuim@integralis.nl